Mất điện camera có quay được không? Làm sao để xử lý?